Hygiene Soft Grip Shovel

Hygiene Hand Shovel with Soft feel grip, Blue

Hygiene Hand Shovel with Soft feel grip, Blue

£14.13 (£16.96 inc VAT)
Pack Size: Each
Hygiene Hand Shovel with Soft feel grip, Green

Hygiene Hand Shovel with Soft feel grip, Green

£14.13 (£16.96 inc VAT)
Pack Size: Each
Hygiene Hand Shovel with Soft Feel Grip, Red

Hygiene Hand Shovel with Soft Feel Grip, Red

£14.13 (£16.96 inc VAT)
Pack Size: Each
Hygiene Hand Shovel with Soft Feel Grip, Yellow

Hygiene Hand Shovel with Soft Feel Grip, Yellow

£14.13 (£16.96 inc VAT)
Pack Size: Each